Tag: เช่าโรงงาน

เช่าโรงงาน

เหตุการณ์ที่ผู้ประกอบการเคยพลจากความไม่รอบในเรื่องของ “การเช่าโกดังสินค้า และ โรงงานอุตสาหกรรม”เหตุการณ์ที่ผู้ประกอบการเคยพลจากความไม่รอบในเรื่องของ “การเช่าโกดังสินค้า และ โรงงานอุตสาหกรรม”

ปัจจุบันนั้นอุตสาหกรรมนั้นกำลังเติบโตขึ้นอย่างมาก  ซึ่งหลากหลายครั้งสำหรับอุตสาหกรรมนั้นเติบโตขึ้นอย่างมาก และทำให้มีหลากหลายเหตการณ์ที่ทำให้การเลือกโกดังให้เช่านั้นเกิดความผิดพลาด ซึ่งในบทความนี้เราจะได้รวบรวมเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่ผู้ประกอบการนั้นเคยเหตุการณ์ที่ผิดพลาดอะไรขึ้นบ้างที่ทำให้ผู้ประกอบการนั้นผิดพลาด ซึ่งเราจะมาแชร์ให้ทุกคนได้รู้ และ ระวังกันไว้นะครับ   รูปไม่ตรงปก   มีหลายครั้งอย่างมากที่การที่เทคโนโลยีที่ก้าวใกลมากเกินไปนั้นทำให้มีความผิดพลาด และทำให้เกิดการเข้าใจผิด หรืออาจจะเป็นมิจฉาชีพเลยก็ว่าได้ นั้นก็เพราะว่าว่ามีการตกแต่งรูปเกินจริง และผู้ประกอบการเองก็เลือกที่จะตกลงเช่าเพราะว่าให้เหตุผลว่า “ไม่มีเวลาในการไปดูสถานที่จริง” ซึ่งทำให้รูปที่ส่งมากับสถานที่ไม่ตรงกันสร้างความเสียหายกับผู้ประกอบการอย่างมากนะครับ ดังนั้นในการเช่าโรงงานนั้นควรที่จะไปดูสถานที่จริงก่อนจะดีกว่านะครับ เพื่อให้มั่นใจในมาตรฐานที่ดี และรูปนั้นตรงปก ไม่หลอกตา  อาคารไม่มีมาตรฐาน  อีกหนึ่งเรื่องที่หลายคนนั้นมองข้ามไปสำหรับผู้ประกอบการนั้นคือ “อายุของตัวอาคาร” ซึ่งในตัวอาคารนั้นหากมีอายุที่มากเกินไปนั้นอาจจะทำให้อาคารนั้นเกิดความเสียหาย และไม่สามารถที่จะเลือกเก็บสินค้าได้ด้วยเช่นกัน และ จึงทำให้มีความเสียหายที่เกิดจากอาคารได้ด้วย และ อาจจะสร้างความเสียหายต่ออาคารได้ด้วยเช่นกัน