Tag: ตรวจสอบระบบไฟฟ้า

ตรวจสอบระบบไฟฟ้า

ตรวจสอบระบบไฟฟ้า แบ่งการตรวจสอบออกเป็นกี่ส่วน ตรวจสอบอะไรบ้างตรวจสอบระบบไฟฟ้า แบ่งการตรวจสอบออกเป็นกี่ส่วน ตรวจสอบอะไรบ้าง

การตรวจสอบระบบไฟฟ้าประจำปี แบ่งออกเป็นกี่ส่วนและต้องตรวจสอบอะไรบ้าง ก่อนอื่นเลยหลายคนคงสงสัยว่าทำไมต้องตรวจสอบระบบไฟฟ้าประจำปีด้วย เนื่องจากสถานประกอบการจะต้องมีการจัดให้ตรวจสอบระบบไฟฟ้าประจำปี เป็นไปตามกฎกระทรวงอุตสาหกรรมและกระทรวงแรงงาน ซึ่งหากนายจ้างไม่ปฏิบัติตามจะถือได้ว่ามีความผิดตามพรบ.ความปลอดภัยฯ วันนี้เราก็เลยได้หยิบยกเอาเรื่องของการตรวจสอบระบบไฟฟ้าประจำปีแบ่งออกเป็นกี่ส่วนและต้องตรวจสอบอะไรบ้างมาแนะนำ เพื่อเป็นความรู้พื้นฐานให้กับผู้ที่กำลังศึกษาเรื่องนี้อยู่ การตรวจสอบระบบไฟฟ้าประจำปี โดยหลักๆ แล้วจะแบ่งการตรวจสอบออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ การตรวจสอบอุปกรณ์ในแต่ละรายการและการตรวจสอบทั่วไป 1.การตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าในแต่ละรายการ การตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าในแต่ละรายการ คือ การตรวจสอบที่ตัวอุปกรณ์ไฟฟ้า ทั้งนี้เพื่อหาจุดบกพร่อง การเสื่อมสภาพ การชำรุด เสียหาย หรือตรวจหาสิ่งผิดปกติใดๆ การตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าให้ทำการบันทึกค่าผลการตรวจสอบและวิเคราะห์ผลที่ได้ เพื่อหาแนวทางการแก้ไข ข้อสำคัญคือ ต้องใช้ความระมัดระวังสูงในการตรวจสอบ ผู้ที่จะทำการตรวจสอบต้องมีความรู้เพื่อความปลอดภัย อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ควรได้รับการตรวจสอบมีหลายรายการ