Month: August 2022

อบรมโฟล์คลิฟท์

รถโฟล์คลิฟท์คืออะไร สำคัญต่อธุรกิจไหม ทำไมต้องอบรมโฟล์คลิฟท์รถโฟล์คลิฟท์คืออะไร สำคัญต่อธุรกิจไหม ทำไมต้องอบรมโฟล์คลิฟท์

เชื่อว่าหลายคนคงเคยพบเห็นรถโฟล์คลิฟท์มาก่อนโดยเฉพาะคนที่ปฏิบัติงานในโรงงานอุตสาหกรรมเพราะรถโฟล์คลิฟท์มักถูกนำมาใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรมหรือธุรกิจต่างๆ รถโฟล์คลิฟท์ก็คือ ยานยนต์ขนาดเล็กที่ถูกใช้งานอย่างแพร่หลายในด้านอุตสาหกรรม ใช้งานในคลังจัดเก็บสินค้าเป็นส่วนใหญ่ การทำงานนั้นทำงานด้วยกลไกระบบไฟฟ้าหรือเครื่องยนต์มีงาด้านหน้าเพื่อสอดไว้สำหรับยกสินค้าที่มีขนาดใหญ่หรือมีน้ำหนักเกินกว่าจะใช้แรงงานคนในการยกได้ การอบรมโฟล์คลิฟท์เป็นสิ่งที่สำคัญมากๆ มันช่วยลดอุบัติเหตุจากการทำงานได้เป็นอย่างดี  ทำไมธุรกิจต้องให้ความสำคัญหรือใช้รถโฟล์คลิฟท์  1.รถโฟล์คลิฟท์ทำงานได้มากกว่าแรงงานคน  รถโฟล์คลิฟท์มันถูกออกแบบมาสำหรับยกสินค้าหรือสิ่งของที่มีน้ำหนักเกินกว่าที่แรงงานควรจะยกได้ อีกอย่างการใช้แรงงานคนยกสิ่งของที่มีน้ำหนักเยอะก็อาจทำให้เกิดอุบัติเหตุและมีความเสี่ยงที่สิ่งของจะได้รับความเสียหาย รถโฟล์คลิฟท์สามารถใช้ขนย้ายสินค้าได้อย่างรวดเร็วช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้ราบรื่นไม่มีสะดุด  2.ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการจ้างแรงงานคน  การยกหรือเครื่องย้ายสินค้าที่มีน้ำหนักมากๆ หรือสิ่งของที่มีน้ำหนักเยอะหากไม่มีรถโฟล์คลิฟท์ก็ต้องจ้างแรงงานคนจำนวนมากมาเพื่อยกและเคลื่อนย้าย ทำให้มีต้นทุนเพิ่มขึ้นจากการจ้างแรงงานคน ดังนั้น รถโฟล์คลิฟท์จึงเป็นเหมือนเครื่องมือช่วยทุ่นแรงสามารถใช้งานได้ระยะยาวไม่จำเป็นต้องจ้างแรงงานคนเยอะ ลดค่าใช้จ่ายให้กับผู้ประกอบการ ลดต้นทุนในการผลิต ความสำคัญของการอบรมโฟล์คลิฟท์  ถึงแม้ว่ารถโฟล์คลิฟท์จะมีประโยชน์อย่างมากในภาคอุตสาหกรรมต่างๆ ช่วยลดต้นทุนและทำให้การเคลื่อนย้ายเป็นไปอย่างรวดเร็วแต่ก็มีความเสี่ยงที่จะทำให้เกิดอันตรายขึ้นจากการใช้งานรถโฟล์คลิฟท์ อาจเกิดอุบัติเหตุขึ้นทั้งต่อตัวพนักงานที่บังคับรถโฟล์คลิฟท์หรือพนักงานที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียง ตลอดจนสินค้าได้รับความเสียหาย  การอบรมโฟล์คลิฟท์ เป็นการปลูกจิตสำนึกในด้านความปลอดภัย ผู้เข้ารับการอบรมจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้องในงานขับรถยก อุบัติเหตุในการขับรถยก การตรวจสอบความพร้อมก่อนขับรถโฟล์คลิฟท์