Day: December 31, 2021

โรคความจำเสื่อม

เรื่องน่ารู้ของโรคความจำเสื่อมเรื่องน่ารู้ของโรคความจำเสื่อม

หลายๆ คนอาจจะไม่รู้มาก่อนว่าโรคอัลไซเมอร์นี้เป็นโรคที่พบเจอได้บ่อยเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งสาเหตุของโรคเกิดจากมีเซลล์ในสมองเสื่อมสลายหรือตายลงไป และสมองก็เลยทำงานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ กรณีที่ไม่ได้รักษา ก็อาจจะทำให้สมองแย่ลงแบบรุนแรงมากขึ้น และทำให้ดำเนินชีวิตไม่ได้เลยทีเดียว  หากว่าใครที่เกรงว่าตนเองจะป่วยด้วยโรคความจำเสื่อม หรือเกรงว่าพ่อแม่ของตนเองจะป่วยด้วยโรคนี้ มาดูพร้อมๆ กันดีกว่าว่าโรคนี้มีเรื่องน่ารู้อะไรบ้าง  สัญญาณที่บ่งบอกว่าคุณอาจเป็นโรคความจำเสื่อม  สำหรับสัญญาณเตือนล่วงหน้าว่าคุณอาจจะป่วยด้วยโรคสมองเสื่อมนั้นมีดังต่อไปนี้  1.ลืมง่าย  หลายๆ คนที่สงสัยว่าการหลงลืมง่ายจนกลายเป็นโรคสมองเสื่อมนั้นเป็นอย่างไร ต้องบอกเลยว่าสมองเสื่อมนี้ไม่ใช่แค่การลืมเลือนอะไรเบื้องต้น โดยอาการบ่งชี้ได้แก่ต้องถามอะไรซ้ำๆ หรือว่าใช้สมุดบันทึกทุกเหตุการณ์ นอกจากนี้ยังไม่สามารถเรียงลำดับการดำเนินชีวิตที่ต้องอาศัยขั้นตอนได้อีกด้วย ยกตัวอย่างเช่น บางคนลืมขั้นตอนการส่งของทางไปรษณีย์ หรือบางคนลืมว่าจะขับมอเตอร์ไซค์อย่างไร เปลี่ยนเกียร์เมื่อใด บางกรณีที่หนักกว่านี้ก็คือไม่สามารถจดจำได้ว่ากติกาของการเล่มเกมที่ตนเองทำเป็นประจำ ทำอย่างไรกันแน่  2.รู้สึกไม่สามารถประมวลผลสมองได้  ความรู้สึกไม่สามารถประมวลผลสมองได้ก็คือเวลาเดินทางไปที่ไหน ก็จะสงสัยว่ามาที่นี่ได้อย่างไร ไม่รู้ว่านี่เป็นฤดูกาลอะไรกันแน่ ไม่รู้ว่ากี่โมงแล้ว