Day: October 14, 2021

เครื่องฟอกอากาศ

อุปกรณ์จำเป็นในช่วงฝุ่น PM 2.5อุปกรณ์จำเป็นในช่วงฝุ่น PM 2.5

ประเทศไทยเรานั้นเป็นหนึ่งในประเทศที่ประสบปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของฝุ่น PM 2.5 แทบทุกปี โดยฝุ่น PM 2.5 นั้นส่วนใหญ่ก็เกิดจากการกระทำของมนุษย์ที่ปล่อยควัน ฝุ่นและของเสียต่าง ๆ ขึ้นไปในอากาศและส่งผลกระทบเป็นวงกว้างให้กับคนเป็นจำนวนมาก โดยหากเราได้รับฝุ่น PM 2.5 นี้เข้าสู่ร่างกายไม่ว่าจะเป็นการสัมผัสภายนอกหรือสูดอากาศเข้าไปในปอดก็ล้วนแล้วแต่ส่งผลเสียต่อระบบร่างกายเราทั้งสิ้น ดังนั้นเมื่อเราหลีกเลี่ยงการเจอฝุ่น PM 2.5 ไม่ได้ เราก็ต้องหาวิธีในการอยู่ร่วมกับฝุ่นนี้ให้ได้ โดยวันนี้เราจะมาแนะนำอุปกรณ์ที่จำเป็นอย่างมากในช่วงที่มีฝุ่น PM 2.5 อุปกรณ์ที่จำเป็นในการรับมือกับ PM 2.5 หนึ่งในอุปกรณ์ที่จำเป็นอย่างมากในการใช้ชีวิตในช่วงฝุ่น PM 2.5 คือหน้ากาก