ความสำคัญของการ อบรมที่อับอากาศ และหลักสูตรที่ใช้ในการอบรม

ความสำคัญของการ อบรมที่อับอากาศ และหลักสูตรที่ใช้ในการอบรม post thumbnail image

การทำงานในที่อับอากาศ มีความเสี่ยงมากและในหลายๆ ปีที่ผ่านมานี้สาเหตุการตายจากการทำงานในที่อับอากาศมีเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ มาจากการที่นายจ้างและผู้ปฏิบัติงานไม่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการทำงานในที่อับอากาศ รวมถึงไม่มีมาตรการป้องกันที่ดีและเหมาะสมด้วย กฎหมายจึงได้มีการออกประกาศบังคับให้สถานประกอบการหรือกิจการที่มีพื้นที่อับอากาศต้องทำตามข้อกำหนด เงื่อนไขและวิธีการ โดยจัดให้พนักงานที่ทำงานในที่อับอากาศ ต้องการผ่านการอบรมที่อับอากาศ 4 ผู้ก่อน จึงจะสามารถทำงานได้

การอบรมที่อับอากาศ 4 ผู้ได้แก่ ผู้อนุญาต ผู้ควบคุม ผู้ช่วยเหลือและผู้ปฏิบัติงาน โดยผู้ที่เข้ารับการอบรมที่อับอากาศต้องผ่านหลักสูตรดับเพลิงขั้นตามตามกฎหมาย และจะต้องอบรมใหม่ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนสถานที่ทำงาน ส่วนการอบรมที่อับอากาศมีหลักสูตรใดที่น่าสนใจบ้างมาดูกัน

  • ผู้เข้ารับการอบรมจะได้เรียนรู้ในภาคทฤษฎีหัวข้อวิชาพื้นฐาน เช่น กฎหมายเกี่ยวกับการอบรมที่อับอากาศ ความหมาย ชนิด ประเภทของที่อับอากาศ การประเมินสภาพงาน การปฏิบัติงานในพื้นที่อับอากาศที่ถูกต้องปลอดภัย อุปกรณ์คุ้มครองส่วนบุคคลที่ใช้ในพื้นที่อับอากาศ รวมถึงบทบาทหน้าที่ของทั้ง 4 ผู้
  • อบรมหัวข้อวิชาเฉพาะหลักสูตร 4 ผู้ ได้แก่ เทคนิคการตรวจสอบสภาพอากาศในที่อับอากาศ เทคนิคการระบายอากาศ การสั่งหยุดงานชั่วคราวและการวางแผนงานรวมถึงการป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้น
  • การฝึกภาคปฏิบัติ ผู้เข้ารับการอบรมทั้ง 4 ผู้จะได้ฝึกปฏิบัติการตรวจสอบสภาพอากาศในที่อับ การระบายอากาศและฝึกใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยในส่วนบุคคลที่ใช้ในที่อับอากาศ รวมไปถึงการปฐมพยาบาล ฯลฯ

โดยเฉพาะการใช้อุปกรณ์ตรวจวัดอากาศ สารไวไฟ และสารพิษ มีความสำคัญมากต้องเรียนรู้และใช้อุปกรณ์เหล่านั้นให้เป็น ใช้ได้อย่างถูกต้อง ไม่ว่าจะเป็นเทคนิคการตรวจวัดปริมาณ เทคนิคการตรวจวัดแก๊สพิษ เทคนิคการตรวจวัดสารไวไฟ การตรวจวัดก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ อีกหนึ่งอุปกรณ์ที่สำคัญมากสำหรับการทำงานในที่อับอากาศ คือ การใช้ไตรพอดสามขา Tripod ผู้เข้ารับการอบรมที่อับอากาศจะได้เรียนรู้การใช้งาน การประกอบรอกช่วยชีวิตในงานอับอากาศ ฝึกติดตั้งและใช้งานทุกขั้นตอน

ทั้งหมดนี้ ก็คือ การอบรมที่อับอากาศและความสำคัญ พร้อมหลักสูตรในการอบรม เป็นอย่างไรกันบ้าง การอบรมที่อับอากาศ สามารถเข้ารับการอบรมได้กับสถาบันที่จัดอบรม สถาบันที่ได้รับอนุญาตอย่างเป็นทางการจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เลือกสถาบันที่เชื่อถือได้ ไว้ใจได้ หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน วิทยาผู้อบรมมีความรู้ความสามารถ ถ่ายทอดออกมาได้ดี เข้าใจง่าย หรือสถาบันที่ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าชั้นนำ

Leave a Reply

Your email address will not be published.