บริการตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงาน ตรวจอะไรบ้าง

บริการตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงาน ตรวจอะไรบ้าง post thumbnail image

บริการตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงานคือการตรวจสุขภาพที่พนักงานต้องผ่านก่อนเริ่มทำงาน ทั้งนี้เพื่อให้แน่ใจว่าพนักงานสามารถปฏิบัติหน้าที่ในที่ทำงานได้ การตรวจร่างกายก่อนปฏิบัติงานจะรวมถึงการตรวจร่างกาย การตรวจเลือด การทดสอบหัวใจ การทดสอบสมรรถภาพปอด การทดสอบการทำงานของสมอง เป็นต้น เหตุผลก็คือเพื่อให้แน่ใจว่าพนักงานสามารถไปทำงานได้โดยไม่มีปัญหาทางการแพทย์หรือจุดอ่อนที่อาจส่งผลต่อการทำงานของพวกเขาหรือในบางกรณีอาจเป็นอันตรายต่อตัวเองหรือผู้อื่น 

บริการตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงานประกอบด้วยอะไรบ้าง? 

เราควรใช้บริการตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงานทุกครั้งก่อนไปทำงานเพื่อให้แน่ใจว่าเราอยู่ในสภาพที่ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ในการทำงานของเราและหลีกเลี่ยงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น 

สุขภาพกาย: ตรวจหาอาการเจ็บป่วยหรือการบาดเจ็บร้ายแรง ตรวจสัญญาณชีพ ตรวจน้ำหนักและความดันโลหิต ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ 

ประวัติการรักษา: กรอกข้อมูลที่จำเป็นทั้งหมดในแบบฟอร์ม 

การตรวจเลือด: ตรวจหาเชื้อเอชไอวี ซิฟิลิส ไวรัสตับอักเสบบีหรือซี นอกจากนี้ยังตรวจเลือดสำหรับการติดเชื้ออื่น ๆ ได้อีกด้วย 

การสอบทางการแพทย์ก่อนการจ้างงานจะช่วยให้คุณได้งานได้อย่างไร? 

บริการตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงานเป็นวิธีการเพื่อให้แน่ใจว่าคุณมีสุขภาพแข็งแรงและสามารถปฏิบัติหน้าที่ในการทำงานได้ นอกจากนี้ยังช่วยให้นายจ้างรู้ว่าพวกเขาสามารถคาดหวังอะไรจากคุณและหากมีสิ่งใดที่ต้องแก้ไข การตรวจสุขภาพก่อนการจ้างงานจะช่วยให้คุณได้งานทำ โดยการประเมินสุขภาพของคุณและพิจารณาว่ามีปัญหาใดที่ต้องแก้ไขหรือไม่ นายจ้างใช้การสอบเพื่อให้ทราบว่าพวกเขาสามารถคาดหวังอะไรจากคุณหรือต้องจัดหาที่พักประเภทใดสำหรับสภาพแวดล้อมในที่ทำงาน 

การสอบทางการแพทย์ก่อนการจ้างงานสำหรับงานเฉพาะ 

บริการตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงานเป็นการสอบทางการแพทย์ก่อนการจ้างงานที่ทำขึ้นสำหรับงานเฉพาะ สามารถทำได้โดยบริษัท บุคคล หรือบุคคลที่สาม การสอบทางการแพทย์ก่อนการจ้างงานเป็นกระบวนการของการทดสอบความสามารถทางร่างกายและจิตใจของผู้สมัครก่อนที่จะได้รับการว่าจ้าง กระบวนการนี้อาจรวมถึงการใช้ปัสสาวะและการคัดกรองยาเพื่อตรวจหาสารที่ผิดกฎหมายออกจากร่างกาย รวมถึงการตรวจสุขภาพก่อนไปทำงานและตรวจสอบว่าผู้สมัครมีโรคติดต่อ เช่น เอชไอวี / เอดส์ วัณโรค ไวรัสตับอักเสบบีหรือซี เป็นต้น 

ความปลอดภัยเป็นความรับผิดชอบที่ไม่ควรมองข้าม เพื่อให้พนักงานปลอดภัย บริษัทก่อสร้างหลายแห่งกำหนดให้มีการจัดบริการตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงานสำหรับงานเฉพาะ เมื่อตระหนักถึงอันตรายของการก่อสร้างมากขึ้น การสอบเหล่านี้จึงกลายเป็นข้อบังคับอย่างรวดเร็ว หลายบริษัทกำหนดให้มีการตรวจร่างกายประจำปีเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและป้องกันตนเองจากการถูกฟ้องร้อง วัตถุประสงค์หลักของการสอบนี้คือเพื่อให้แน่ใจว่าพนักงานทุกคนไม่มีปัญหาด้านสุขภาพที่สำคัญซึ่งจะขัดขวางไม่ให้พวกเขาทำงานที่ได้รับมอบหมายให้เสร็จสิ้น 

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Related Post

เครื่องฟอกอากาศ

อุปกรณ์จำเป็นในช่วงฝุ่น PM 2.5อุปกรณ์จำเป็นในช่วงฝุ่น PM 2.5

ประเทศไทยเรานั้นเป็นหนึ่งในประเทศที่ประสบปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของฝุ่น PM 2.5 แทบทุกปี โดยฝุ่น PM 2.5 นั้นส่วนใหญ่ก็เกิดจากการกระทำของมนุษย์ที่ปล่อยควัน ฝุ่นและของเสียต่าง ๆ ขึ้นไปในอากาศและส่งผลกระทบเป็นวงกว้างให้กับคนเป็นจำนวนมาก โดยหากเราได้รับฝุ่น PM 2.5 นี้เข้าสู่ร่างกายไม่ว่าจะเป็นการสัมผัสภายนอกหรือสูดอากาศเข้าไปในปอดก็ล้วนแล้วแต่ส่งผลเสียต่อระบบร่างกายเราทั้งสิ้น ดังนั้นเมื่อเราหลีกเลี่ยงการเจอฝุ่น PM 2.5 ไม่ได้ เราก็ต้องหาวิธีในการอยู่ร่วมกับฝุ่นนี้ให้ได้ โดยวันนี้เราจะมาแนะนำอุปกรณ์ที่จำเป็นอย่างมากในช่วงที่มีฝุ่น PM 2.5 อุปกรณ์ที่จำเป็นในการรับมือกับ PM 2.5 หนึ่งในอุปกรณ์ที่จำเป็นอย่างมากในการใช้ชีวิตในช่วงฝุ่น PM 2.5 คือหน้ากาก